Privacybeleid van HockeyWerkt [shop]

1. Inleiding
[HockeyWerkt, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid. Wij nemen uw privacy serieus en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Persoonsgegevens die wij verwerken
HockeyWerkt verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

3. Doel en grondslag van de verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzending van onze nieuwsbrief en/of aanbiedingen (indien toestemming gegeven)
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • HockeyWerkt analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
HockeyWerkt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

5. Delen van persoonsgegevens met derden
HockeyWerkt verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6. Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
HockeyWerkt gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

7. Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u hebben. Ook heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HockeyWerkt.

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
HockeyWerkt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Contactgegevens:
Indien u vragen heeft over ons privacybeleid of informatie wilt over uw rechten en de wijze waarop u deze kunt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via:
073-7113713